HARPLESSEN VOOR KINDEREN

Leuk...je kind wil harp spelen!

 

Lees in dit e-book waarom het zo goed is voor je kind en wat er allemaal bij komt kijken.

 

 


Vanaf een jaar of zeven kun je de harp goed leren bespelen. Je bent dan al gewend aan dingen doen met alleen je vingers en je handen. Je kent al een heleboel liedjes die heel goed op de harp te spelen zijn en…. wist je dat je op de harp ook héél enge geluiden kunt maken? Echt waar!

 

De wekelijkse lessen zijn individueel en duren 45 minuten.

 

Vijf à zes keer per jaar is er samenspel. De kinderen worden verdeeld in Harpvlinders (1-3 jaar les) en Harpkidzzz! (3-5 jaar les)*.

 

Tijdens deze lessen leer je om goed te luisteren naar elkaar en samen muziek te maken. Ieder jaar hebben we een concert waar we laten horen waaraan we hebben gewerkt. 

 

* Dat kan alleen wanneer er voldoende leerlingen in de basisschoolleeftijd zijn. Is dat niet het geval, dan besteden we tijdens de reguliere lessen voldoende aandacht aan samenspel.

 

Tijdens de harplessen werken we uit verschillende boekjes waaronder enkele verzamelbundels die ik zelf, speciaal voor eigen leerlingen, heb samengesteld.

 

Na het door werken van al deze muziek ligt de weg open voor welke muziek dan ook!

Rol van ouders

Van ouders verwacht ik een stimulerende en ondersteunende rol. Toon regelmatig interesse, laat je kind af en toe een stukje aan je voor spelen, maak (indien mogelijk) samen met je kind muziek.

 

Stimuleer ook de regelmaat in het thuis studeren maar leg er niet te veel druk op; dat werkt meestal averechts. Kinderen tot een jaar of twaalf zijn nog niet echt in staat zelfstandig aan het werk te gaan op hun instrument; ze hebben daarvoor duidelijkheid, structuur maar bovenal plezier nodig!

  

Ouders worden tussentijds goed op de hoogte gehouden over de vorderingen van hun kind.

 

Rond de kerstvakantie ontvangen zij de jaarlijkse Kerstgroet, waarin kort beschreven staat wat ik tijdens de lessen zie en ervaar met hun kind. In april/mei zijn er tevens oudergesprekken waarin we bespreken hoe het gaat, wat er beter kan enz. Op die manier kunnen ouders een goede afweging maken ten aanzien van het vervolg van de lessen.

Eenmalige proefles

Uiteraard kun je ook kiezen voor een eenmalige proefles om een keer kennis te maken met mij en de harp.

De proefles kost € 30,00 (je betaalt na ontvangst factuur en vóór aanvang van de les) duurt 45 minuten.

proefperiode

Wanneer je kind start met harplessen doorlopen we standaard eerst een proefperiode. Zo kunnen we wennen aan elkaar en kan je kind wennen aan het idee van het leren bespelen van de harp en wat dat allemaal inhoudt.

 

Het is wel nodig dat er thuis een instrument staat om op te oefenen. Dat kan ook een huurharp zijn. Lees er hier meer over.

 

De proefperiode omvat 12 wekelijkse lessen*, inclusief evaluatie tijdens de laatste les. De lessen worden in onderling overleg gepland.

Voor deze lessen gelden de algemene voorwaarden.

 

*DE HARPSCHUUR volgt het vakantierooster van regio midden.

De aanschaf van een harp

Je staat misschien niet meteen te juichen wanneer je kind harp wil leren spelen... Lees hier meer over de aanschaf van een instrument en of dat direct nodig is.