· 

Eindelijk: een methode voor volwassenen

 

 

 

Een lang gekoesterde wens...

 

In de 30 jaar dat ik ‘in het vak zit’ heb ik met groot enthousiasme kinderen, jongeren en volwassenen leren harp spelen, daarbij gebruik makend van diverse, veelal buitenlandse, methodes.

 

Bestaande methodes voor de hakenharp zijn vaak op kinderen gericht. Met een lespraktijk waarin zich meer en meer volwassenen aanmelden, miste ik een Nederlandse methode voor volwassenen.

 

Een boek met een heldere opbouw van de harptechniek, uitleg en achtergrond van de muziektheorie, (improvisatie)oefeningen en muziek om al het geleerde te oefenen en nog eens na te lezen.

 

Dat boek is er nu eindelijk!

Tegelijk met het ontwikkelen van een online cursus harp spelen, die eveneens HarpHandig! heet, heb ik dit boek gemaakt. Het is te gebruiken in combinatie met de online cursus, maar ook geschikt voor de ‘gewone’ offline (één-op-één) lespraktijk. 

 

 

 

 

 

HarpHandig! biedt je structuur en houvast in de basis van de harptechniek en de eerste stappen in de wereld van muziek.

 

HarpHandig! is een ideale basis voor een leven lang harpplezier.

 

HarpHandig! is ontstaan door jarenlange ervaring met cursisten in DE HARPSCHUUR.

 

Ik hoop dat dit boek voor veel mensen een mooie opstap is naar meer muziek om op een fijne manier HarpHandig!  te worden.

 

€ 20,50 excl. verzending

 

Bestel meteen

neem een kijkje


Veel ruimte voor uitleg en naslag! De ervaring leert dat een les vaak te kort is om gedetailleerd op dingen in te gaan, terwijl je graag wil begrijpen waarom dingen zijn zoals ze zijn. Met behulp van voorbeelden, korte oefeningen en het stimuleren van improvisatie word je aangespoord om met het geleerde aan de slag te gaan. Op die manier doe je meer dan thuis  herkauwen  wat je in de les gedaan hebt.


Uiteraard veel muziek in dit boek. Alle stukjes  en bewerkingen zijn van mijn hand en hebben als doel de uitgelegde theorie op een fijne manier in praktijk te brengen. Regelmatig word je uitgedaagd om dingen op een andere manier te spelen of ergens een eigen draai aan te geven.

Reactie schrijven

Commentaren: 0